DIE MACHEN LANGE BEINE

Tun Sie es den internationalen Modeprofis gleich und verlängern Sie Ihre Beine optisch auf Model-Länge – mit 15 klugen Styling-Tricks

Kim Kyung-uk

admin, · Kategorien: Allgemein · Schlagwörter: , , ,

Kim Kyung-uk (* 1971 in Kwangju) ist ein südkoreanischer Schriftsteller.

Gegen Ende des Kalten Krieges in den frühen Neunziger Jahren verweigerte die sogenannte Neue Generation – jene Generation, die in den Siebziger Jahren geboren wurde – das vorherrschende konservative Establishment und das intellektuelle Klima. Es war eine Generation clothes defuzzer electric, der organisierter Widerstand unbekannt war und die dafür bekannt wurde, sich in einer improvisierten Manier auszudrücken. Sie wuchs in einer Kultur des Konsums heran. Zu dieser Zeit debütierte ein Schriftsteller in seinen frühen Zwanzigern. Sein Name ist Kim Kyung-uk.

Seine erste Kurzgeschichte Außenseiter (아웃사이더), die er als Student 1993 veröffentlichte, folgt einem Ich-Erzähler, der an mehreren Haltestellen der U-Bahn in Seoul vorbeifährt und sich dabei Erinnerungen an einen Studenten custom glass bottles, den er früher unterrichtete, ins Gedächtnis ruft. Während der Erzähler die Äußerungen anonymer Massen in der urbanen Untergrundwelt darstellt, denkt er ständig über Filmszenen und Ausschnitte aus Popmusik nach how to tenderize steak fast. Kims erster Roman Acropolis (아크로폴리스) schildert das Leben auf dem Universitätscampus in den frühen Neunziger Jahren, als das Interesse der Studenten an weltanschaulichen Fragen plötzlich schwand. In seinen Werken verfolgt thematisiert Kim die sogenannte 1990er Generation und die Kultur soccer retro jerseys, die diese Zeit beherrschte.

Kim hat nicht nur großes Interesse an Musik, er veröffentlichte ebenfalls, passend zu dieser visuellen Ära, viele Werke, die sein Interesse an Filmen und seine filmische Fantasie ausdrücken. Tatsächlich stammt der Titel seines ersten Kurzgeschichten-Sammelbandes Es gibt keinen Kaffee im Bagdad Café (바그다드 카페에는 커피가 없다) von der Serie Bagdad Café von Percy Adlon ab. Die Titelgeschichte aus dem Sammelband handelt von einem stellvertretenden Filmdirektor, der auf seiner Suche nach passenden Drehorten einer Frau begegnet. Der Titel seines Romans Morrison Hotel (모리슨 호텔) spielt auf das Album der Rockband The Doors an und seine Kurzgeschichten-Sammlungen Wer nur hat Kurt Cobain getötet? (누가 커트 코베인을 죽였는가) und Leslie Cheung ist tot? (장국영이 죽었다고) haben ihre Titel von Kurt Cobain, dem Frontman der Band Nirvana, der die Neunziger Jahre symbolisiert und von dem Hongkong Filmstar Leslie Cheung. Bemerkenswert ist hierbei, dass sowohl Jim Morrison, der Sänger der Band The Doors, Kurt Cobain wie auch Leslie Cheung Selbstmord begingen.

In seinen neueren Werken bewegt sich die Fiktion von Kim weg von der Sphäre zeitgenössischer Kultur. Er veröffentlichte den Roman Der goldene Apfel (황금사과), der auf Umberto Ecos Roman Der Name der Rose basiert, und den Roman Tausendjähriges Reich (천년의 왕국), der von dem Niederländer Weltevree handelt, der 1627 an der Küste von Chosŏn strandete.

Region Sønderjylland-Schleswig

admin, · Kategorien: Allgemein · Schlagwörter: ,

Region Sønderjylland-Schleswig betegner det institutionelle grænseoverskridende samarbejde i det dansk-tyske grænseområde. På dansk side indgår de fire kommuner Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg samt Region Syddanmark og på tysk side Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og Stadt Flensburg i samarbejdet.

Region Sønderjylland-Schleswig blev grundlagt den 16. september 1997 i Aabenraa. Den er en såkaldt Euroregion, dvs. et formaliseret samarbejde mellem to eller flere grænsenære regionale myndigheder.

Regionskontor & Infocenter i Padborg fungerer som fælles sekretariat og informationskontor for Region Sønderjylland-Schleswig. 

Navnet Region Sønderjylland-Schleswig hentyder til det grænseoverskridende samarbejdes historiske rødder, for både Sønderjylland og Schleswig er betegnelser for det gamle hertugdømme Slesvig, som blev delt efter grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland i 1920 socks for sale cheap. Den sydøstlige del af Sønderjylland/Schleswig, som i dag er en del af Kreis Rendsburg-Eckernförde, indgår ikke i samarbejdet. 

Dansk side:

Tysk side:

Medlemmerne af Region Sønderjylland-Schleswig er fortsat underlagt deres respektive nationale lovgivning. Aftalen om det dansk tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig af 16.9.1997, som senest blev ændret den 3.11.2011, danner grundlag for samarbejdet. Desuden bygger det på Det europæiske Charter for Grænseregioner og grænseoverskridende

Regioner, som blev vedtaget af Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab i 2004. Samarbejdet baserer på princippet om ligeberettigelse og respekt for den anden sides kultur og på, at beslutninger træffes i fællesskab og i enighed.

Det overordnede mål med det grænseoverskridende samarbejde er at forbedre vækstvilkårene i regionen og styrke den kulturelle sammenhængskraft.

Til det formål skal kontakten og udvekslingen mellem befolkningen intensiveres og på længere sigt føre til øget gensidig forståelse og et bedre kendskab til hinanden. Derfor støtter Region Sønderjylland-Schleswig f.eks. gennem Interreg-projektet KursKultur kultur-, sprog- og sportsprojekter. Fremme af det mellemfolkelige møde og kulturel udveksling, skolesamarbejde og sprogprojekter er områder, der prioriteres højt.

Siden 2013 har Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig (www.kulturfokus.de) også været tilknyttet Region Sønderjylland-Schleswig.

Regionen har stort fokus på erhvervslivet og det grænseoverskridende arbejdsmarked i sit virke. Infocentret, som er en del af Regionskontoret, har rådgivet grænsependlere siden 2004. Centret startede som et Interreg-projekt, men blev så stor en succes, at det blev etableret permanent i 2007. Infocentret rådgiver både privatpersoner, virksomheder og institutioner. Infocentrets mål er bl.a. at samle og videregive viden, erfaring og kompetence.

Derudover varetager Region Sønderjylland-Schleswig generelt også grænseregionens interesser på europæisk plan. Eksempelvis har Region Sønderjylland-Schleswig gjort opmærksom på behovet for gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser. Praktiske tiltag som udviklingen af en dansk-tysk p-skive og lommeordbøger har ligeledes været med til at støtte og fremme det grænseoverskridende arbejdsmarked.

Organisationen består af bestyrelsen, forvaltningsgruppen, Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig og ad hoc-udvalg samt forskellige fag-, arbejds- og netværksgrupper. Regionskontor & Infocenter i Padborg står for selve administrationen af Region Sønderjylland-Schleswig.

Bestyrelsen, der består af 11 politiske beslutningstagere i Region Sønderjylland-Schleswig, er øverste beslutningsorgan. Hvert andet år vælges ny formand og næstformand, der skiftevis kommer fra dansk og tysk side. Den nuværende bestyrelsesformand hedder Ulrich Brüggemeier og er Kreispräsident i Kreis Schleswig-Flensburg. Det er bl.a. bestyrelsens opgave at træffe beslutninger om regionens arbejde og fastlægge konkrete mål for regionen på kultur- og arbejdsmarkedsområdet.

Forvaltningsgruppen forbereder bestyrelsesmøderne, udarbejder oplæg/indstillinger og sikrer, at der bliver udvekslet erfaringer mellem partnerne.

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig består af formændene for aftalepartnernes kulturudvalg, af yderligere et medlem fra de respektive kulturudvalg samt repræsentanter for de danske, tyske og frisiske mindretal. Udvalget beskæftiger sig primært med emnerne sprog og kultur samt ungdoms- og foreningsarbejde. Det tager endvidere stilling til forskellige kulturpolitiske problemstillinger af grænseoverskridende relevans. Udvalget er samtidig politisk styregruppe og bevilger projekter under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og Interreg-projektet KursKultur.

Faggrupperne beskæftiger sig med forskellige fagområder, der er af interesse for det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen. P.t. eksisterer der faggrupper for områderne kultur (Kulturfaggruppen), børn/unge og skole (Kontaktfaggruppen), faggruppen Sprog og interkulturel forståelse samt Sport i regionen (SpoReg).

Foruden faggrupperne er der nedsat arbejdsgrupper på specifikke områder, som serviceres af Regionskontor & Infocenter. Arbejdsgruppernes formål er at udveksle erfaringer, opbygge og vedligeholde netværk, planlægge konkrete initiativer og generelt støtte det grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig. Af arbejdsgrupper kan f.eks. nævnes Dansk-Tysk Biblioteksforum og arbejdsgruppen Sygedagpenge.

Regionskontor & Infocenter indgår også i en række netværksgrupper, som beskæftiger sig med forskellige emner inden for det grænseoverskridende samarbejde. En repræsentant for Regionskontor & Infocenter deltager i møderne og støtter de andre deltagere.

Trådene samles på Regionskontoret i Padborg, som er fælles sekretariat for alle organer i Region Sønderjylland-Schleswig. Sekretariatet er ansvarlig for den løbende administration i organisationen og gennemførelse af projekter på områderne kultur, børn/unge, skole og sport. Desuden har Infocentret siden 2004 stået for grænsependlerrådgivningen, hvor Infocentrets medarbejdere yder personlig rådgivning og vejledning, holder foredrag sammen med danske og tyske jobcentre og arbejdsformidlinger og efteruddanner de medarbejdere ude i kommunerne, som har med grænsependlere at gøre. De arbejder tæt sammen med netværk som f.eks. fagforeninger soccer retro jerseys, a-kasser, myndigheder og foreninger.

Organisationens udgifter – efter fradrag af tilskud fra anden side – afholdes med hver 50 % fra dansk og tysk side. Alle partnere har fuldstændig adgang til alle oplysninger om organisationens økonomi. Region Sønderjylland-Schleswigs budget for 2015 udgør ca. 5.135.000 DKK.

www.region.de

www.region.dk

www.pendlerinfo.org

www.kulturfokus.de

www.kulturfokus.dk

Puma Fußballschuhe Steckdose | Kelme Outlet

MCM Rucksack | Kelme | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet schlanke straffe Beine Overknee-Stiefeln