DIE MACHEN LANGE BEINE

Tun Sie es den internationalen Modeprofis gleich und verlängern Sie Ihre Beine optisch auf Model-Länge – mit 15 klugen Styling-Tricks

Jacques Doriot

admin, · Kategorien: Allgemein · Schlagwörter: ,

Jacques Doriot (ur. 26 września 1898 r. w miejscowości Bresles we Francji, zm. 22 lutego 1945 r. koło Mengen w Niemczech) – francuski komunistyczny, a następnie faszystowski działacz polityczny, jeden z głównych polityków Francuskiej Partii Komunistycznej, przywódca Francuskiej Partii Ludowej.

Jacques Doriot w młodym wieku zaczął pracować jako robotnik w Saint-Denis. W 1916 r. został socjalistą, ale w 1917 r. wcielono go do armii francuskiej. Brał udział w I wojnie światowej, podczas której dostał się do niewoli niemieckiej. Został odznaczony Croix de Guerre. Po wypuszczeniu na wolność powrócił do Francji. W 1920 r. wstąpił do Francuskiej Partii Komunistycznej (PCF), robiąc szybką karierę polityczną. Wkrótce został jednym z jej głównych działaczy. W 1922 r. wszedł w skład Prezydium Komitetu Wykonawczego Kominternu. Rok później został sekretarzem Francuskiej Federacji Młodych Komunistów. W 1923 r. aresztowano go z powodu organizowania gwałtownych protestów przeciwko francuskiej okupacji Zagłębia Ruhry. W 1924 r. wyszedł na wolność, po czym wybrano go do parlamentu francuskiego jako deputowanego z Saint-Denis. W 1931 r. wygrał wybory na burmistrza miasta. W tym czasie zaczął opowiadać się za stworzeniem Frontu Ludowego poprzez sojusz komunistów z innymi ugrupowaniami socjalistycznymi. Chociaż jego koncepcja znalazła się w oficjalnym programie PCF, 16 maja 1934 r. został z niej wyrzucony pod zarzutem socjaldemokratycznych odstępstw.
Przez kolejne 2 lata występował jako „komunista niezależny“. Ostatecznie odszedł od komunistycznych ideałów i 28 czerwca 1936 r. założył w Saint-Denis faszystowską Francuską Partię Ludową (PPF). Początkowo jej wpływy sięgały jedynie miasta i jego okolic, ale szybko ogarnęły całą Francję. W początkowym – robotniczym – okresie działalności PPF głosiła hasła populistycznie ekonomiczne i antykapitalistyczne. Jej program był też nie tyle antykomunistyczny, co antystalinowski oraz patriotyczny; jej przywódcy demaskowali agenturalność i finansowanie francuskich komunistów przez ZSRR. Jacques Doriot twierdził, że dwa największe niebezpieczeństwa grożące Francji to konserwatyzm społeczny i ingerowanie z zagranicy w jej wewnętrzne sprawy. PPF demaskowała parlamentaryzm, opowiadała się za ograniczeniem francuskiej demokracji i przeformowaniem społeczeństwa według własnych, autorytarnych życzeń. Gwałtownie występowała przeciw zarówno komunizmowi, jak liberalizmowi, a także chciała uwolnić Francję od masonerii. Była krytyczna wobec racjonalizmowi i pragnęła zwrócenia się w kierunku polityki dyktowanej bardziej emocją i życzeniem niż racją. Ponadto PPF była antysemicka, chociaż niejednoznacznie. Jednocześnie PPF zaadoptowała wiele elementów faszystowskiej polityki, wizerunku i ideologii i szybko stała się popularna wśród konserwatywnych nacjonalistów. Przed wybuchem wojny oficjalnie nie deklarowała się jednak jako faszystowska, tylko ludowa i antykomunistyczna.
W 1937 r. przybliżyła się do haseł kapitalistycznych, kiedy J. Doriot stracił robotnicze poparcie w wyborach na burmistrza Saint-Denis. Partia otrzymała wówczas finansowe wsparcie od prawicowych przemysłowców i finansistów. W kwietniu tego roku J. Doriot wystąpił do wszystkich antykomunistycznych partii, głównie jednak do Francuskiej Partii Społecznej (Parti Social Français) płk. François de La Rocque’a, z propozycją utworzenia sojuszu skierowanego przeciw rządom Frontu Ludowego pod nazwą Front Wolności (Front de la Liberté). Wysunął przy tym 2 warunki: „obrona wolności pracy, myśli, prasy, zebrań i handlu“ oraz „absolutne respektowanie instytucji republikańskich“. Akces do Frontu Wolności ostatecznie zgłosiły: Republikańska Partia Narodowa i Społeczna Pierre’a Taittingera, Federacja Republikańska i były wódz Solidarności Francuskiej, Jean Renaud.
Od 1937 r. rozpoczęły się kontakty PPF początkowo z faszystami włoskimi Benito Mussoliniego, a następnie niemieckimi narodowymi socjalistami Adolfa Hitlera. Uzyskano od nich nowe fundusze. W jej programie zaczęto coraz bardziej akcentować korporacjonizm oraz zbliżenie z Włochami i Niemcami w wielkim sojuszu przeciw ZSRR. W 1938 r. nastąpił kryzys partii, spowodowany ujawnieniem faktu subwencjonowania jej przez Włochy, przez co wystąpił z niej dotychczasowy skarbnik Pierre Pucheu, a po ugodzie monachijskiej, zerwali z PPF intelektualiści: Betrand de Jouvenel, Alfred Fabre-Luce, Pierre Drieu La Rochelle i Paul Marion. Po zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow w 1939 r., J. Doriot domagał się rozwiązania Francuskiej Partii Komunistycznej jako „partii zdrajców“ i uwięzienia jej szefów, a w przeciwieństwie do Marcela Déata popierał przystąpienie Francji do wojny przeciwko „dwóm formom nowoczesnego barbarzyństwa: pangermanizmowi i bolszewizmowi“. Przed wybuchem wojny z Niemcami był jedynym zmobilizowanym przywódcą partii politycznej. Po przystąpieniu Francji do wojny 3 września 1939 r. Maje Online Shop, stał się jeszcze bardziej pro-niemiecki.
Po klęsce Francji w 1940 r. i okupowaniu przez wojska niemieckie jej północnej części, J. Doriot przeniósł się do Francja Vichy, ale zorientował się, że reżim marszałka Philippe’a Pétaina jest nie tyle faszystowski, co autorytarno-konserwatywny. W związku z tym zamieszkał w Paryżu, gdzie występował z propagandowymi pro-niemieckimi i antykomunistycznymi audycjami radiowymi. Jego aktywna polityka kolaboracji z Niemcami, zwana „kolaboracjonizmem“ Maje High Quality, była motywowana antybolszewizmem oraz „internacjonalistyczną“ ideą włączenia się w budowę zjednoczonej pod przywództwem III Rzeszy, narodowo-socjalistycznej, uwolnionej od żydowskiej plutokracji i „judeomarksizmu“, Nowej Europy.
22 czerwca 1941 r., czyli w dzień agresji Niemiec na ZSRR, J. Doriot reaktywował Francuską Partię Ludową. Jednym z jej pierwszych działań był udział w lipcu w akcji rekrutacyjnej do Legionu Ochotników Francuskich przeciw Bolszewizmowi (LVF); J. Doriot – obok innych przywódców ugrupowań kolaboranckich – wszedł do Centralnego Komitetu LVF. Jego partia otrzymywała od Niemców dużą pomoc materialną i organizacyjną, co pozwoliło na zwiększenie jej aktywności, dzięki czemu osiągnęła ona w szczytowym okresie liczebność nawet do 300 tys. członków.
Jednocześnie J. Doriot ochotniczo wstąpił do LVF, służąc do 1943 r. w jego szeregach , a następnie w Waffen-SS w składzie Französische SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment na froncie wschodnim. Został odznaczony za odwagę Żelaznym Krzyżem. Tymczasem po objęciu stanowiska premiera Francji Vichy przez Pierre’a Lavala 18 kwietnia 1942 r. i prowadzeniu przez niego polityki zbliżenia do III Rzeszy, PPF przestała odgrywać dla Niemców tak użyteczną rolę, jak dotychczas. W rezultacie została politycznie zmarginalizowana, chociaż nie zaprzestała całkowicie działalności. Przed wyzwoleniem Francji przez aliantów PPF zaprzestała jednak działać jako partia polityczna, natomiast uwaga jej przywódców i wielu członków skupiła się na współudziale w wysiłku wojennym Niemiec. Jacques Doriot uciekł do Niemiec, gdzie został członkiem tzw. rządu Vichy na wygnaniu z siedzibą w Sigmaringen. 22 lutego 1945 r. w mundurze SS został zabity w wyniku ostrzału alianckiego w rejonie Mengen, k. Wirtembergii podczas podróży samochodem. Pochowano go na cmentarzu w Mengen.
Krótka biografia Jacques’a Doriota (jęz. angielski)

Trichomanes alatum

admin, · Kategorien: Allgemein · Schlagwörter:

Nom binominal
Trichomanes alatum Sw., 1801
Trichomanes alatum est une espèce de fougères de la famille des Hyménophyllacées.

Cette espèce a les caractéristiques suivantes :
Comme Vandenboschia speciosa, il semblerait que son stade gamétophyte puisse perdurer.
Cette espèce, hémi-épiphyte, est présente en Amérique tropicale, dont la Guyane et aux Antilles.
Trichomanes alatum est classée dans le sous-genre Trichomanes.
Elle compte un synonyme : Trichomanes lineare Bosch (1861), homonyme de Trichomanes lineare small>Sw..
Plusieurs variétés ont été décrites, dont certaines sont des synonymes :
Cette espèce a été décrite par Charles Plumier, sous le nom de Filicula tota transluscens, Traité des fougères de l’Amérique, Paris, 1705 – p. 73-74 et figure 50 D. La confirmation à partir de la planche, rapprochée du spécimen n° 25 conservé dans l’herbier de Sébastien Vaillant, a été apportée par Georges Cremers et Cécile Aupic en 2007.
La belle description qu’en donne Charles Plumier est la suivante :
« Quand on arrache de la terre la racine de cette plante, elle ressemble à une petite queue de cheval, n’étant proprement formée que de quantité de fibres assez longues, très noires et très déliées ; elle ne pousse de la tête tout au plus que trois ou quatre feuilles longues d’environ demi-pied, larges de près de deux pouces, si minces et si déliées que, quand on les regarde au soleil, elles paraissent comme transparentes ; leur extrémité est pointue, et tout leur contour découpé fort profondément en des parties terminées aussi en pointe, et toutes refendues encore en plusieurs autres parties un peu émoussées, et crénelées par une petite dentelure : leur devant est tout-à-fait uni nike soccer jerseys 2016 outlet, luisant et d’un très beau vert, mais leur dos, soutenu par une petite nervure noire, est presque entièrement couvert d’une petite mousse verdâtre ou d’une poussière rousse.
Je n’ai jamais pu découvrir la semence de cette plante. »
En 1800, Olof Peter Swartz, à partir d’un exemplaire de la Jamaïque, la nomme Trichomanes alatum en référence à la membrane le long du pétiole et du rachis.
En 1851, Karel Bořivoj Presl la place dans le sous-genre Pseudoachomanes.
En 1974, Conrad Vernon Morton la place dans la section Acarpacrium du sous-genre Achomanes du genre Trichomanes.
En 2006, Atsushi Ebihara, Jean-Yves Dubuisson, Kunio Iwatsuki, Sabine Hennequin et Motomi Ito prennent Trichomanes alatum comme espèce représentative du genre Trichomanes, sous-genre Trichomanes.

Raška (river)

admin, · Kategorien: Allgemein · Schlagwörter: ,

The Raška (Serbian Cyrillic: Рашка) is a river in southwestern Serbia, a 60 km-long left tributary to the Ibar river. Its historical name is Arzon (Greek: Αρζον).
The Raška originates from a strong well and several sinking streams flowing out from the cave south of the Sopoćani monastery, in the Pešter region. Waters of the well and the sinking streams flowing from the Koštan-Polje are gathered into the catchment which enabled construction of the small subterranean hydro electrical power plant Ras (6 MW).
The Raška flows northward during entire of its flow and receives at the village of Pazarište the Sebečevačka reka from the right, between the villages of Dojeviće and Vatevo much longer Ljutska reka from the left and Jošanica from the right at the town of Novi Pazar 2016 Adidas fotball utstyr online, the most populous settlement on the river’s course.
As it enters the Raška oblast, eastern part of the much larger Stari Vlah-Raška Region of the southwest Serbia, the river flows next to the old Petrova church church and Novi Pazar’s suburbs of Banja and Postenje. The lower course is not densely populated, except for the villages of Požežina and Milatkoviće. Finally Billige Nike Fotball Jerseys online 2016, the river reaches the town of Raška and its suburb of Supnje, where it empties into the Ibar river.
The Raška drains an area of 1,193 km², belongs to the Black Sea drainage basin and it is not navigable.
Coordinates: 43°17′12″N 20°37′10″E / 43.2866°N 20.6195°E / 43.2866; 20.6195

Statoil operations by country

admin, · Kategorien: Allgemein · Schlagwörter:

This article includes an overview over the Norwegian petroleum company Statoil’s operations in the respective countries.
Statoil is a participant with British Petroleum and Sonatrach in two gas fields in Algeria; In Amenas and In Salah. It also operates the Hassi Mouina exploration block. Statoil’s Algerie offices are located in the capital Algiers.
Statoil has operational interests in four blocs #4, #15, #17 and #31) in Angola. Statoil’s Angola offices are located in the capital Luanda.
In Azerbaijan Statoil is a partner in the offshore development and exploration of the Alov, Araz, Azeri-Chirag-Guneshli, Shah Deniz and Sharg projects in the Caspian Sea. Statoil also has interests in the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, running from Baku to the port of Ceyhan in Turkey and the gas line parallel South Caucasus Pipeline. Statoil’s offices are located in the capital Baku.
The receiving plant for the pipeline Zeepipe is located in Zeebrügge, Belgium while Statoil’s offices are located in Mechelen, near Brussels.
Statoil received in 2005 two deepwater block on the Brazilian continental shelf. Statoil’s offices are located in Rio de Janeiro.
Statoil is currently constructing a SAGD Facility in Alberta, Canada, and has operations on the Canadian East coast.
In China Statoil is the operator of the Lufeng 22-1 oil field located in the South China Sea. Statoil’s offices are located in Shekou. The Lufeng 22-1 oilfield project is the first Chinese Offshore oilfield to be abandoned, shutting down officially on 16 June 2009.
In addition to 261 service stations, 51 1-2-3 stations and a network of distribution of petroleum products in Denmark, Statoil also owns a refinery in Kalundborg and is performing exploration on the Faroe Islands continental shelf. Statoil’s offices are located in Copenhagen.
In February 2006 Statoil opened offices in the Egyptian capital of Cairo.
In Estonia Statoil operates a number of service stations.
Gas to France is landed at Dunkerque through Franpipe. Norway is France‘ largest supplier of gas, and Statoil’s offices are located in the capital of Paris.
In Germany Statoil operates the Etzel gas store and the Emden-Etzel transportation system. These include processing plants in Dornum, Emden and Etzel. Statoil’s offices are located in Emden.
Statoil is part of the South Pars project in the Persian Gulf in Iran in addition to the fields Ahwaz, Marun and Bibi Hakimeh. Statoil’s offices are located in the capital Teheran.
Statoil own 36% of the Corrib gas field, off Ireland’s west coast. Statoil has now sold its filling stations to Topaz Energy. A convenience store brand „FarePlay“ was operated by Statoil, the worldwide rights to the FarePlay brand are now also owned by Topaz Energy.
Statoil has opened offices in the Kazakhstan capital of Astana.
Throughout Latvia Statoil operates a number of service stations. Statoil’s office is located in the capital of Riga, and this office is responsible for the entire Latvian operations. Statoil is the largest operator in Latvia there are almost 80 service stations.
After establishing itself in Libya in 2005, Statoil has one fully owned exploration contract and one in partnership with British Gas.
The share in the Mabruk oil field, has been reduced to 5% (25% was owned before Libyan authorities ratified contracts in 2009 and 2010, according to B.G. Pedersen).
1.5 billion Norwegian kroner was its investment in Libya, and 1.5 billion was paid in Libyan taxes, between 2005-2010.
Statoil closed their Libya office (in Tripoli), in February 2011.
In Lithuania Statoil operates a chain of gas stations. Statoil’s offices are located in Lithuania’s capital Vilnius.
After establishing itself with an office in Mexico in 2001, Statoil is looking into possible ventures along with the state-owned oil company Petroleos Mexicanos. Statoil’s offices are located in the capital Mexico City.
With Chevron as partner, Statoil is operator of two off shore blocks (#128 and #129) and in partnership with Petrobras ownes part of blocks #315 and #324 in Nigeria. Statoil’s offices are located in Lagos.
Statoil is the largest operator on the Norwegian continental shelf, with 60% of the total production. The fields operated are Glitne, Gullfaks, Heidrun, Huldra, Kristin, Kvitebjørn, Mikkel, Norne, Sleipner, Snorre, Snøhvit, Statfjord, Sygna, Tordis, Troll, Veslefrikk, Vigdis, Visund, Volve and Åsgard. Statoil also operates a chain of service stations in addition to other energy related products. The company also has processing plants at Kolsnes, Kårstø, Mongstad and Tjeldbergodden. Statoil has its global headquarters in Stavanger, and other offices elsewhere in Norway.
In Poland Statoil operates 200 service stations. In addition there is exported gas to Poland from Norway. Statoil’s offices are located in the capital Warszawa.
Statoil opened an office in the Qatar capital of Doha in April 2005.
Statoil has a 24% stake in the Shtokman field located in the Barents Sea. Gazprom is the operator of this field and Total S.A. has a 25% share. Statoil also has six service stations in the Murmansk region. Statoil’s offices are located in the capital Moscow.
Statoil has since 2001 had offices in the Saudi Arabian capital of Riyadh.
In Singapore Statoil has a sales office for crude oil, refined products and natural gas liquids

Ted Baker UK Faybll Lace Bodice Reversible Dress Nude Pink

Ted Baker UK Faybll Lace Bodice Reversible Dress Nude Pink

BUY NOW

£179.00
£84.99

.
Statoil offers a number of different petroleum products in Sweden, including 600 service stations. Statoil’s offices are located in the capital of Stockholm.
The Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline terminates in Turkey and Statoil is building up a network for distribution of gas in Turkey. Statoil’s offices are located in Istanbul.
Since 2001 Statoil has had offices in Abu Dhabi, United Arab Emirates to explore possible business ventures in the country.
In the United Kingdom Statoil participates in production on the UK continental shelf. In addition Statoil has a trading office for crude oil. Statoil’s offices are located in the capital London.
In 2005 Statoil ventured into deepwater oil production in the Gulf of Mexico. In November 2008, Statoil paid $3.375 billion for a 32.5% interest in 1.8 million net acres of oil and gas leases in the Marcellus Shale gas trend in the Appalachian Basin. Statoil’s production offices are located in Houston while a trading office for crude oil and refined products is located in Stamford, a suburb of New York City. In 2011, Statoil bought Brigham Exploration for $4.4 Billion to gain access to its oil shale operations in North Dakota’s Bakken formation.
In Venezuela Statoil has received permission to perform explorations on block 4 of Plataforma Deltana. Statoil’s offices are located in the capital Caracas.

Sinus versus und Kosinus versus

admin, · Kategorien: Allgemein · Schlagwörter: , ,

Sinus versus (auch Versinus oder Versus, in Formeln abgekürzt ) und der Kosinus versus (auch Koversinus, in Formeln abgekürzt ) sind in der Trigonometrie heute selten verwendete trigonometrische Funktionen 2016 fußball trikots outlet. Semiversus (englisch Haversine, in Formeln abgekürzt ) ist der halbe Sinus versus.

Der Sinus versus, in nebenstehender Abbildung in der Farbe Grün eingezeichnet, wird mit Hilfe der Sinus- oder Kosinusfunktion definiert als
Der Sinus versus kann auf die ganze komplexe Zahlenebene ausgeweitet werden.
Der Semiversus ist die Hälfte des Sinus versus:
Der Kosinus versus nike footaball Strumpf und Kappe Auslass, in nebenstehender Abbildung in der Farbe Türkis und aus Platzgründen mit cvs bezeichnet, ist der Sinus versus des Gegenarguments:
In folgender Tabelle sind die Funktionen Sinus versus und Kosinus versus zusammen mit einigen verwandten trigonometrischen Funktionen und dem grafischen Funktionsverlauf zusammengefasst:
Die Ableitungen und die Stammfunktionen sind:
Der Seiten-Kosinussatz der sphärischen Trigonometrie spielte für die nautische Navigation nach den Sternen in früherer Zeit eine wichtige Rolle. Um die dabei erforderlichen Multiplikationen trigonometrischer Funktionen durch das Nachschlagen von Tabellenwerten zu vereinfachen, wurde der Semiversus eingeführt Adidas Fußball Jerseys geben Verschiffen frei 2016.
Es ergibt sich daraus unter anderem damit der Seiten-Kosinussatz zu:

Federring

admin, · Kategorien: Allgemein · Schlagwörter: ,

Ein Federring wird in einer Schraubverbindung gebraucht, um deren ungewolltes Losdrehen zu verhindern.
Es handelt sich um einen Ring mit rechteckigem Querschnitt, der an einer Stelle aufgeschnitten und zu einem Umgang einer Schraubenlinie verformt ist. Der Ring wird zwischen einer Mutter oder einem Schraubenkopf und der Kontaktfläche des zu klemmenden Bauteiles platziert. Beim Festziehen der Schraubverbindung wird der Ring elastisch in seine ebene Ausgangsform zurückgebogen 2016 fußballschuh. Die in ihm gespeicherte Verformungsarbeit hat Anteil an der elastischen Verformung, der die Schraubverbindung als Ganzes unterliegt und somit kraftschlüssig ist.
Die Schnittkanten sind nicht entgratet Adidas Fußball Jerseys geben Verschiffen frei 2016, die nach außen weisenden Gratspitzen können sich in die Kontaktflächen von Mutter oder Schraubenkopf und zu klemmendes Teil eingraben. Der Schnitt ist schräg so durch den Ring geführt, dass die Gratspitzen beim Lösen (Rechtsgewinde) als Widerhaken wirken. Dementsprechend ist der Ring aus hartem Stahl gefertigt.
Federringe werden seit langem verwendet. Sie sind immer noch in Gebrauch, obwohl inzwischen erkannt wurde, dass ihre Eignung als Schraubensicherung ungenügend ist. Ihr Anteil am Kraftschluss ist auch bei einer gewöhnlichen Schraubverbindung wegen ihres geringen verformbaren Volumens vernachlässigbar klein. Bei Sperrzahnschrauben oder -muttern ist der erreichbare Formschluss wesentlich besser als mit nur je einer Gratspitze pro Seite beim Federring. Die DIN-Norm für Federringe wurde zurückgezogen.

Muav Limestone

admin, · Kategorien: Allgemein · Schlagwörter: , ,

The Cambrian Muav Limestone is the upper geologic unit of the 3-member Tonto Group. It is about 650 feet (198 m) thick at its maximum. It is a resistant cliff-forming unit. The Muav consists of dark to light-gray, brown 2016 Adidas fotball utstyr online, and orange red limestone with dolomite and calcareous mudstone. The Muav is overlain in some areas by the Devonian Temple Butte Limestone, but the major unit above are the vertical cliffs of Mississippian Redwall Limestone. The Muav is located in the lower elevations of the Grand Canyon, Arizona.
The Muav is in-part younger than, and in-part grades into, the Bright Angel Shale which is less erosion resistant and is categorized as a slope-forming unit rabatt Puma fotballsko cleats utløp 2016. The Muav is about 350 feet thick in the east and reaches about 600 feet thick in the western part of its exposure area in the Grand Canyon. The two units lie above the erosion-resistant cliff-forming Tapeats Sandstone. In the eastern canyon, the Tapeats creates the horizontal Tonto Platform. In west Grand Canyon, the north-south Toroweap Fault is the west perimeter of the Tonto Platform, and west Grand Canyon is dominated by the erosion resistant unit of the Esplanade Sandstone. The Tonto Trail is a mostly horizontal trail on the south side of Granite Gorge, on the platform.
The Tonto Group units were deposited on an ancient erosion surface (angular unconformity) on the Vishnu Basement Rocks. The Vishnu sequence has a dip of about 45 degrees. As this unconformity represents about 1 Billige Nike Fotball Jerseys online 2016,000 million years (1.0 billion years) of non–deposition, tectonic activity and erosion on the Vishnu Basement Rocks is called the Great Unconformity.
Beyond the Grand Canyon area the Muav occurs in southern Utah, southern Nevada and southern California. In the California occurrence it is known as the Muav Marble.

The units of the Tonto Group:
(view due-north, northeast, from Bright Angel Trail, (South Rim section)—View of south-draining Bright Angel Canyon, containing in its lowest section with the Tapeats Sandstone, upon the Granite Gorge, the cliffs of gray-brown Muav Limestone (25% at base of Redwall Limestone), laid upon the slope-forming & greenish Bright Angel Shale. (The trail also descends/ascends through units on the South Rim, at near photo view.)
View to Sumner Butte, Redwall Limestone peak & vertical cliff, sitting on Muav Limestone

Bloody Roar 2

admin, · Kategorien: Allgemein · Schlagwörter:

Bloody Roar 2, known as Bloody Roar 2: Bringer of the New Age in Europe and Japan and as Bloody Roar II: The New Breed in the United States, is a fighting arcade game developed by Eighting and Raizing in 1999.
Bloody Roar series differs from other fighting games as every character has a beast mode that can be used to use new attacks, recover some of lost health and generally to be faster and/or more powerful with their attacks.

Bloody Roar 2 received generally positive reviews from critics cheap Puma Soccer Cleats. Doug Perry of IGN said that „What the game lacks in history and originality, it makes up for in a deep combo-laden fighting system, exquisite graphics, and layers of gameplay modes that few games offer.“ Johnny Liu of Game Revolution concluded that „Bloody Roar II is a game that you just don’t want to spend that much time with. It’s fine for a try or two and nothing more. While good enough, Bloody Roar II isn’t anywhere near the best. James Mielke of GameSpot said that „if you never picked up the first game, Bloody Roar 2 is still a good game, with a much better cast than the first one. However, in contrast to the original American version of BR1, Bloody Roar 2 is a marginal improvement that still suffers from second-best status due to the exclusion of integral gameplay elements that should never have been messed with. The game is a major disappointment for such a promising series.“
Response to the graphics and design was mostly favorable. Perry noted that the game’s high-resolution graphics „sharpen and crystallize the polygonal, textured-mapped characters“ and proclaimed that this brought the game „into the top tier of best-looking PlayStation games.“ He added that the animal designs „are all bizarre, lean toward a Japanese sensibility, and are exquisitely designed, both in their tight programming, and in the level of texture details, shape, and movement.“ Liu stated that while the game is graphically sharp, „it employs minimal animation outside of the characters.“ He said that the animal designs „do look pretty good, although the human counterparts could use some work,“ and compared the appearance of the Stun character’s beetle form to „a bulked up Unit 01 robot from the anime Neon Genesis Evangelion“. Mielke considered the game to be „as gorgeous as the first installment – in fact, it looks almost exactly the same, with beautiful light-sourcing, speedy 60fps action, and all sorts of special effects when switching into beast mode.“
The sound and music was met with mixed response. Perry said that the sound effects were „as good if not better than last year’s game,“ but called the music „truly uninspired“ and compared it to „a series of generic riffs extracted straight from the bad heavy metal of the dour mid-’80s.“ Liu was critical of the voice-acting, noting that „most of these guys sound just sound wrong“ and that „the announcer is completely devoid of excitement; instead of getting pumped up for an exciting match, I felt more pumped up to go do something else… anything else.“ His response to the rest of the audio was more middling, saying that the sound effects are „good, but nothing new“ and the music „isn’t very impressive — typical fighter fare, with a few choice selections, funneling down to some bothersome noise.“ Mielke positively described the voice-overs and sound effects as „really well done“.

Hermann Schäfer (Historiker)

admin, · Kategorien: Allgemein · Schlagwörter:

Hermann Schäfer (* 29. Dezember 1942 in Wittlich) ist ein deutscher Historiker und Gründungspräsident der von Helmut Kohl initiierten Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das 1994 eröffnete Museum zur deutschen Zeitgeschichte seit 1945 ist mit 850.000 Besuchern jährlich eines der meistbesuchten Museen in der Bundesrepublik. Ab 2006 war Schäfer Vize-Kulturstaatsminister, der mit einer Rede im KZ Buchenwald für einen Skandal sorgte und 2007 in den Ruhestand ging.

Schäfer studierte u. a. Geschichte und Anglistik in Frankfurt, Bonn und Freiburg. Als Student wurde er Mitglied der katholischen Studentenverbindungen Westmark-Bonn und Germania-Hohentwiel in Freiburg, beide im KV. 1977 wurde er in Freiburg promoviert, 1986 habilitierte er sich mit einer wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Arbeit. Er ist außerplanmäßiger Professor an der Universität Freiburg und Honorarprofessor an der Universität Karlsruhe.
Schäfer übernahm 1987 das Amt des Gründungsdirektors der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. In seine rund zwanzigjährige Amtszeit fielen die Eröffnung des Hauses der Geschichte 1994 in Bonn und die Eröffnung des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig 1999. Das Haus der Geschichte erhielt 1995 den Museumspreis des Europarates, zahlreiche Auszeichnungen folgten.
Ab dem 1 2016 billige Fußball Nike Strumpf. Februar 2006 war Schäfer als Ministerialdirektor Leiter der Abteilung Kultur und Medien im Bundeskanzleramt und damit Vize-Kulturstaatsminister. Zum Jahresende 2007 ging Schäfer in den Ruhestand. Seitdem ist er unabhängiger Berater für Museen, Kultur und Politik. Ab dem 19. Januar 2009 war Schäfer Mitglied im Vorstand der Peter Tamm sen. Stiftung und in dieser Funktion wissenschaftlicher Leiter des Internationalen Maritimen Museums Hamburg. Wegen Differenzen über Sammlungspräsentation und inhaltliche Ausrichtung des Museums mit dem Stiftungsgründer bekleidete Schäfer dieses Amt nur bis Ende 2009.
Am 25. August 2006 sprach Schäfer in dieser Funktion zu Beginn des den Opfern des KZ Buchenwald gewidmeten Konzerts „Gedenken Buchenwald“ in Weimar vor allem über Vertreibung und Flucht der Deutschen gesprochen, ohne auf die Opfer des KZs einzugehen. Mit „Aufhören“-Rufen zwangen Zuhörer zum Abbruch seines Grußwortes. Mit seiner Rede habe er dem Ansehen Deutschlands geschadet, sagte der damalige Oppositionspolitiker Wolfgang Thierse (SPD). Schäfer bat für den Eklat um Entschuldigung. Er habe diesen allerdings „nicht zu vertreten“ und verwies auf das Einladungsschreiben, in dem er um „Reflexionen“ zu „Flucht und Vertreibung“ gebeten worden war.
Hermann Schäfer war Mitglied zahlreicher Gremien, u. a. beim Goethe-Institut, Vizepräsident der Deutschen UNESCO-Kommission, Trustee und Judging Member im Leitungskomitee des European Museum Forum sowie Vorstandsmitglied der Visitor Studies Association in den USA.
Deutsche Geschichte in 100 Objekten. Piper, München 2015, ISBN 978-3-492-05702-8.

Paul Caligiuri

admin, · Kategorien: Allgemein · Schlagwörter:

Paul Caligiuri est un footballeur américain né le 9 mai 1964 à Westminster en Californie.
Sa carrière s’étend sur pratiquement 16 ans, durant laquelle il joua dans de nombreux clubs américains et allemands 2016 pas cher soccer jerseys, et également pour l’équipe des États-Unis. Pendant les 14 années en sélection, où il joua défenseur et milieu défensif, il amassa 110 sélections pour 5 buts.
Caligiuri est connu pour son but vainqueur qui fut surnommé Shot heard round the world, qu’il inscrivit lors d’une victoire 1-0 contre Trinité et Tobago en éliminatoires de la Coupe du monde 1990, le 19 novembre 1989 et qui permit aux Américains de se qualifier pour leur premier mondial depuis 1950. Il y marquera aussi le premier but de la sélection américaine en Coupe du monde depuis 40 ans lors d’une défaite 5-1 face à la Tchécoslovaquie. Il est membre du National Soccer Hall of Fame.

Après avoir été diplômé de Walnut High School, Caligiuri intègre l’UCLA Bruins, de 1982 à 1985. Durant ses quatre saisons, il fut nommé deux fois à la NCAA All-American. Il fut également capitaine des Bruins.
Après avoir été diplômé de l’UCLA, Caligiuri dispute la saison de 1986 avec les San Diego Nomads en Western Soccer Alliance et obtint le trophée du Joueur Américain de Football de l’Année.
Les performances du jeune Caligiuri attire les regards du Hambourg SV en Allemagne, qui le fait signer après avoir joué le match « FIFA/UNICEF All Star Game » de 1986. Cependant, il ne parvint pas à jouer en équipe première.
En 1988, Hambourg le transfère au SV Meppen qui évolue en deuxième division allemande, où il joue pendant deux saisons. De Meppen, il part au Hansa Rostock en Allemagne de l’Est où il remportera le championnat professionnel est-allemand.
Après la Coupe du monde 1994, il revient en Allemagne et signe au SC Fribourg.
Le 4 mai 1995, Caligiuri quitte l’Allemagne pour les États-Unis en signant aux Los Angeles Salsa en A-League pour retrouver sa condition avant les matchs de l’équipe nationale l’été même. (Les Salsa jouant par contre en Seconde division de la USL). Il donna son salaire aux victimes de l’attentat d’Oklahoma City. En août, le club prêta Caligiuri à Sankt Pauli, où il joua 14 matchs. En 1996, le club choisit de ne pas lever l’option d’achat et il retourne aux USA, signant dans la toute nouvelle Major League Soccer.
En dépit d’un contrat stipulant qu’il devait jouer pour le club de sa ville où il résidait, les Los Angeles Galaxy, Caligiuri fut assigné aux Columbus Crew. Il s’opposa à la décision de la MLS, et après une bataille légale durant sa saison avec Crew, il fut placé à Los Angeles à partir de 1997. Il y jouera jusqu’à sa retraite en 2001, achevant sa carrière sur 9 buts et 14 passes décisives en 135 matchs, dont 123 comme titulaire.
Caligiuri jouait avec l’UCLA lorsqu’il décrocha sa première sélection contre le Salvador, le 9 octobre 1984. Il accumulera 110 sélections (5 buts), principalement au milieu de terrain.
Le 14 mars 1990, Caligiuri signa un contrat avec la Fédération des États-Unis de football pour être un joueur de l’équipe nationale à plein temps. En 1993, on croira qu’il souhaite quitter la sélection pour signer dans un club allemand ou britannique après avoir été écarté de la liste pour la Gold Cup, mais il décidera finalement de lui-même de rester en vue de la Coupe du monde 1994, se déroulant sur son sol.
Caligiuri fut une figure importante de l’équipe US durant les années 1980 jusqu’à la moitié des 90, débutant chaque match lors des Coupes du monde 90 et 94. Il disputa son dernier match en sélection en 1997.
Il joua aussi pour l’équipe de futsal US en 1996, marquant un but en quatre matchs.
Caligiuri trouva rapidement un travail après son arrêt, et fut assigné entraîneur des équipes féminines et masculines de Université d’État Polytechnique de Californie à Pomona. Il entraînera les féminines jusqu’en 2005 et les hommes jusqu’en 2008.
En 2004, Caligiuri fut présenté au National Soccer Hall of Fame. Il a deux enfants : Ashley, débutant à la Walnut High School et Kayley, qui est à la Suzanne Middle School.

Puma Fußballschuhe Steckdose | Kelme Outlet

MCM Rucksack | Kelme | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet schlanke straffe Beine Overknee-Stiefeln